Serveis

Grau ofereix una Experiència Immobiliària integral caracteritzada per la personalització de la gestió i l’oferiment d’un servei honrat, de confiança i eficient.

Patrimoni

Gestió de Patrimonis i Administració de Lloguers. Assessorament en la posada a punt de l’immoble i la selecció acurada del llogater. Alhora se’n fa càrrec d’una àgil resolució d’incidències i un seguiment rigorós dels rebuts pendents.

Patrimoni
 • Gestió jurídica Open

  - Gestió i resolució de qualsevol procediment jurídic referent a l’immoble

  - Control de compliment de normativa jurídica

  - Gestió laboral pròpia

 • Gestió econòmica Open

  - Emissió i cobrament de rebuts
  - Control de morositat: seguiment òptim dels rebuts pendents
  - Control i pagament de despeses
  - Control d’increments en base als acords contractuals
  - Liquidacions mensuals
  - Gestió d’impostos
  - Control i liquidació de fiances

 • Manteniment Open

  - Àgil resolució d’incidències
  - Posada a punt de l’immoble per la seva comercialització
  - Gestió d’obres i rehabilitacions
  - Pla de manteniment per la conservació de l’immoble

 • Gestió patrimonial Open

  - Valoració de les finques
  - Projectes i propostes de futur
  - Solucions financeres
  - Manteniment mitjançant una ràpida resolució d’incidències

Comunitats

Administració de Comunitat de Propietaris. Assessorament  per la conservació de l’edifici a través d’un pla de manteniment i una àgil gestió d’obres i incidències. L’optimització de les despeses comunitàries és una preocupació del nostre equip de professionals.
A Grau disposen d’un elevat nombre de sales de reunions per celebrar les juntes de propietaris i sales de visita que permeten efectuar trobades de forma íntima i còmoda.

Comunitats
 • Gestió jurídica Open

  - Confecció i custòdia del llibre d’actes i llibre de l’edifici
  - Assessorament jurídic en temes immobiliaris
  - Control de compliment de normatives vigents jurídiques
  - Control de compliment de les normatives laborals
  - Gestió laboral pròpia
  - Selecció de personal específica
  - Gestió i prevenció de riscos laborals

 • Gestió econòmica Open

  - Presentació de models fiscals [IVA, IRPF, 347, 184...] 

  - Elaboració pressupost administració 

  - Liquidacions previsió de fons, fons reserva i derrames 

  - Emissió i cobrament de tot tipus de rebuts

 • Manteniment Open

  - Àgil resolució d’incidències
  - Gestió ITE
  - Gestió d’obres de millora de l’edifici [façanes, etc.]
  - Pla de manteniment per la conservació de l’edifici
  - Estudi de possibilitat de subvencions

Immobiliària

Compra - Venda i Lloguer d’Immobles. Assessorament personalitzat en la intermediació d’operacions de venda o lloguer i report al llarg de tot el procés. Treballem en xarxa de col·laboradors i base de dades de demandants.

Immobiliària
 • Venda – Assessorament comercial Open

  A Grau Immobiliària treballem seguint un procés rigorós per ajudar-lo a comercialitzar el seu immoble exitosament. Basem aquest procés en 5 punts clau:


  1.  El nostre propòsit [+info]

  2. Valoració de l'immoble [+info]

  3. Pla de comercialització [+info]

  4. Inversió en la millora de l'immoble [+info]


 • Compra - Assessorament comercial Open

  - Serveis comercials [+info]

  - Formem part de l'Associació Espanyola de Personal Shopper Immobiliari [+web]

 • Lloguer – Assessorament comercial Open

  - Serveis per la comercialització de l'immoble [+info]

  - Serveis per l'administració de l'immoble [+info]

 • Assessorament financer Open

  - Estudi de possibilitats de finançament

 • Assessorament legal Open

  - Control de compliment de normatives vigents
  - Elaboració de documents contractuals [reserves, ares, etc.]
  - Assessorament contracte de violari
  - Assessorament fiscal
  - Assessorament en herències i donacions
  - Assessorament per a casualistiques complexes de l’immoble
  - Tràmit per l'obtenció de la cèdula d'habitabilitat i certificat energètic

Consultoria

Consultoria integral per tots aquells aspectes relacionats amb el sector immobiliari: consultoria en inversions, consultoria urbanística, consultoria en interiorisme i reformes, i, consultoria laboral, fiscal i jurídica.

Consultoria
 • Consultoria en inversions Open

  Recerca del millor producte pel client comprador en base a les característiques demandes tant en patrimonial, com en particular o promotor.


  - Valoració i estudi de la inversió
  - Estudi per maximitzar beneficis
  - Estudi per minimitzar riscos


  Consultoria en desinversions

  Recerca de les millors opcions pel client venedor amb l’objectiu d’obtenir el màxim benefici.


  - Valoració i estudi de la inversió
  - Estudi per maximitzar beneficis
  - Estudi per minimitzar riscos


  Consultoria d’inversions no immobiliàries

  Propostes d’inversions no immobiliàries, propostes d’inversions en projectes de recerca i tecnològics amb marges importants de rendibilitat.


  - Valoració i estudi de la inversió
  - Estudi per maximitzar beneficis
  - Estudi per minimitzar riscos

 • Consultoria urbanística Open

  Gestió i comercialització del sòl amb una visió integral de tots els aspectes professionals. Fem treballar conjuntament especialistes en dret, arquitectura, i enginyeria per trobar la millor manera d’aprofitament del sòl.

 • Consultoria en interiorisme i reformes Open

  - Distribució espaial per un millor aprofitament de la superfície
  - Moodboard i direcció artística
  - Tria de mobiliari i objectes decoratius
  - Direcció d’obra i visites
  - Gestió d’obra
  - Gestió econòmica i control comparatiu de pressupostos

 • Consultoria laboral Open

  - Alta de l’empresa en la Seguretat Social
  - Alta dels treballadors en la Seguretat Social
  - Contractes dels treballadors, pròrrogues dels contractes i modificacions
  - Preparació de nòmines i liquidacions de la seguretat social
  - Realització de liquidació fi de contracte
  - Baixes mèdiques
  - Preparació i presentació d’impostos tirmestrals i anuals
  - Certificats anuals d’ingressos i retencions

 • Consultoria fiscal Open

  - Liquidacions d’IVA trimestral i anual
  - Liquidacions d’IRPF trimestral i anual
  - Model 347 - Declaració anual informativa d’operacions amb tercers
  - Model 184 - Declaració anual informativa per a ingressos superiors a 3.000,00€
  - ITP - Impost transmissió patrimonial
  - Assessorament fiscal en general

 • Consultoria jurídica Open

  - Dret de construcció
  - Responsabilitat civil
  - Divisió de condomis
  - Dret hipotecari
  - Dret registral


  Dret immobiliari


  - Contractes d’exclusiva
  - Reserves
  - Mandats de venda
  - Opció de compra
  - Usufructes
  - Vitalicis
  - Arres
  - Compraventa

Assegurances

Assegurances. Adaptació en tot moment a les necessitats de cada client oferint un gran ventall de possibilitats de personalització de les pòlisses. Busquem les millors condicions per a cada assegurança en relació preu/cobertura.

Assegurances
 • Operacions Open

  - Recerca de pòlisses en base a les necessitats del client
  - Negociació de preus
  - Tramitació de sinistres
  - Gestió de rebuts
  - Gestió indemnitzacions

Cookies
Aquest web utilitza cookies pròpies i de tercers per facilitar-li la navegació, analitzar dades estadístiques de la mateixa i mostrar-li contingut relacionat amb les seves preferències. Considerem que si continua navegant, accepta el seu ús. Podeu obtenir més informació a la nostra política de cookies.